Etsen
Open Ateliers Jordaan 14, 15 en 16 mei 2016, Amsterdam
Ruys
Atelier 18 - Lijnbaansgracht 26-E
aquarelinktolieverfetsen
Pau (Pauline) Voƻte
Atelier 17 - Palmgracht 74-A
platte vlaktekenengrafiekruimelijkkeramiek